Friesland

Friesland is een provincie in het noorden van Nederland. Friesland telde in 2018 660.560 inwoners. De hoofdstad is Leeuwarden. Naast het Nederlands heeft in de provincie het Fries de status van bestuurstaal.

Hoofdstad: Leeuwarden

Leeuwarden, Friesland, The Netherlands (City Center Tour) GoPro